Pozvánka na slávnostné udeľovanie ocenení majstrov SR a víťazov tried PAV za sezónu 2017

    

. . . Pozvánka na slávnostné udeľovanie ocenení majstrov SR a víťazov tried PAV za sezónu 2017 . . .


    


publikované: 26.09.2017 [14:36]
original URL: http://www.dovrchu.sk/php66/index.php?str=1&spr=978