Zápisnica zo zasadania komisie PAV 29.5.2017

    Prítomní:
    
    Peter Ambrúz
    Peter Jureňa
    Ján Ľachký
    Roman Mikušiak
    Bohuš Čambálik
    
    Komisia prejednala žiadosť organizátora združenie Route 66, zast. p. Smrečanom, na zapísanie podujatia Čierny Balog 2017 do kalendára MSR PAV ako náhradu za zrušené podujatie Homôlka 2017.
    Odporúča jednohlasne toto podujatie zaradiť do kalendára 2017, aby bol zachovaný počet podujatí v MSR 2017.
    
    Zapísal: Peter Ambrúz
    
    29.5.2017 Bratislava
    


publikované: 24.07.2017 [14:52]
original URL: http://www.dovrchu.sk/php66/index.php?str=1&spr=972