Majstrovstvá Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu.

 menu
  aktuality  
  fórum  
  kalendár PAV  
 
 preteky
  Šturec  
  Dobšiná  
  Baba  
  Jankov vŕšok  
  Brezno Č.Balog  
  Zvolen  
  Jahodná  
  Ožďany  
  St. Anton (A)  
  Huty  
 
 profily
  G. Andríšeková  
  Jaro Baránek  
  Hubert Bystrický  
  Marián Gróf  
  Jaro Homola  
  Mário Grumich  
  Peter Jureňa  
  Martin Koiš  
  Julo Konček  
  Jaro Krajči  
  Marián Rajnoha  
  Ľubomír Valko  
    
 
 ON-LINE servis
  chceš pretekať?  
  týždeň s ...  
  odpovede  
 
 iné
  inzercia  
  pridaj inzerát  
  naše ikonky  
  redakcia  

 

PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE SERVERA DOVRCHU.SK
Copyright © dovrchu.sk 2002-2007. (ďalej len prevádzkovateľ)

Návštevník servera dovrchu.sk (www.dovrchu.sk) svojou návštevou vyjadruje svoj súhlas s nižšie uvedenými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Vzdanie sa nároku
Materiál a informácie tohto miesta sa poskytujú AKO SÚ, bez akýchkoľvek záruk vyjadrených alebo implikovaných. Sami musíte zvážiť presnosť, úplnosť a použiteľnosť poskytovaných názorov, rád, služieb alebo iných informácií. V žiadnom prípade prevádzkovateľ tohoto servera nebude zodpovedný za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tomto mieste.

Dokumenty (a k nim príslušná grafika) publikované na tomto serveri môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Uvedené informácie sa s odstupom času menia. Prevádzkovateľ tohoto servera a/alebo príslušní dodávatelia majú právo kedykoľvek dopĺňať a/alebo meniť informácie dostupné na tomto serveri.

Autorské práva
Používanie akýchkoľvek dokumentov, ktoré sú dostupné na tomto serveri, je povolené len na osobné účely. Používanie na iný účel je zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa. Všetky grafické zobrazenia, rozvrhnutie a uvedený text na tomto serveri sú vo výhradnom vlastníctve prevádzkovateľa servera a ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia vyžaduje výslovný písomný súhlas prevádzkovateľa. Mená výrobkov a spoločností uvedené na tomto serveri môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.

Hyperspoje (Hyperlinks)
Prevádzkovateľ nemôže zaručiť, že hyperspoje uvedené na miestach budú presné v čase Vášho prístupu. Okrem toho miesta, miesta uvedené v hyperspojoch boli vytvorené, a sú pravdepodobne udržiavané osobami, ktoré prevádzkovateľ tohto servera neriadi. Nemôžeme monitorovať a nemonitorujeme miesta, ktoré sú priradené k našim stránkam na Internete. Prevádzkovateľ tohto servera nenesie zodpovednosť za obsah miest priradených cez hyperspoje, alebo inak, a taktiež verí, že poskytnutie hyperspojov na verejne prístupné webové stránky a skupiny správ je z právneho hľadiska povolené a zodpovedá obecným a zvyklostným očakávaniam tých, ktorí používajú Internet.

Ochrana údajov
Prevádzkovateľ tohto servera nemá povinnosť monitorovať prenos urobený cez príslušné webové stránky, má právo, ale nie povinnosť, monitorovať prenos urobený na a pre toto webové miesto a k nemu. Prevádzkovateľ môže použiť alebo zverejniť informácie tohoto miesta.

Cookies
Tieto stránky NEVYUŽÍVAJÚ cookies. A teda cookies u nás ani nemôžu byť v žiadnom prípade používané na sledovanie individuálnych návštevníkov a ani na sledovanie nimi vyberaných stránok a spôsobu využívania tohoto serveru a jeho jednotlivých služieb. Cez náš server môžu využívať technológie cookies tretie subjekty, ktoré zabezpečujú správu reklamného systému umiestneného na týchto stránkach, alebo monitorujú návštevnosť a správanie nášho serveru, to však len v prípade, že ich využívanie technológie cookies je v súlade s našimi internými predpismi a nie je namierené na sledovanie a analýzu individuálnych návštevníkov serveru.

Kvalita softvéru
Prevádzkovateľ tohto servera nezaručuje, že informácie, softvér a iný materiál prístupný na jeho webových stránkach je bez vírusov, parazitných programov, trójskych koní a iných škodlivých komponentov.

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa.

koisracing.sk
aktuality | fórum | kalendár PAV | Šturec | Dobšiná | Baba | Jankov vŕšok | Brezno Č.Balog | Zvolen | Jahodná | Ožďany | St. Anton (A) | Huty | G. Andríšeková | Jaro Baránek | Hubert Bystrický | Marián Gróf | Jaro Homola | Mário Grumich | Peter Jureňa | Martin Koiš | Julo Konček | Jaro Krajči | Marián Rajnoha | Ľubomír Valko | | chceš pretekať? | týždeň s ... | odpovede | inzercia | pridaj inzerát | naše ikonky | redakcia

TOPlist
| právna ochrana | powered by php.66 v 2.18 |